WellFood Action

LIR Evolucija je angažovana na realizaciji WELLFOOD ACTION projekta kako bi se kapitalizovale inicijative Programa Prekogranične IPA Adriatic saradnje i projekata ADRIA FOOTOURING i WELLFOOD. Ovaj projekat nastoji da doprinese dostizanju EUSAIR ciljeva kroz unapređenje performansi MSP-a, diversifikacijom njihovih aktivnosti te radom na razvoju održivog i odgovornog turističkog menadžmenta (inovacije i kvalitet) uz definisanje novih trening programa u oblasti obrazovanja. Prethodno razvijeni inovativni alati WELLFOOD HUB (link), ADRIAINCUBATOR (link) i Adria Inkubator BiH se koriste kako bi se omogućila direktna komunikacija između potrošača i proizvođača i učinile dostupnim informacije o tipičnim proizvodima, wellbeing rutama, mogućnostima finansijske podrške, treninga i mogućnostima za umrežavanje cijelog jadranskog područja.

wellfood_1AdriaIncubator

 

 

 

 

WELLBEING Proizvođači

Kontakt informacije wellbeing proizvođača možete pronaći ispod:

BOSNA I HERCEGOVINA

GRČKA

ITALIJA

SRBIJA

SLOVENIJA