Početna

Prehrambena industrija i turizam se često smatraju komplementarnim oblastima s aspekta promocije i marketinga na lokalnom nivou, osim u slučajevima kada se odnose na razvoj i promociju inovativnih poslovnih aktivnosti. Agrobiznis i turizam su ključne ekonomske aktivnosti za pojedina područja, uprkos tome što se i dalje smatraju tradicionalnim sektorima sa malim potencijalom za inovativnost. U stvarnosti, one predstavljaju dvije oblasti u kojima je inovacija ključna za podršku unapređenju upravljanja i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.

ADRIAINCUBATOR

U pitanju je virtualni inkubator za mala i srednja preduzeća jadranske regije, kreiran u okviru Adria Footouring projekta. Adria Footouring je EU IPA projekat koji je aktivno uključio 11 partnerskih organizacija iz različitih područja, uključujući: Italiju (regije Abruco i Emilia Romanja), Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Sloveniju. Cilj Adria Inkubatora je jačanje konkurentnosti i inovativnosti poslovnih subjekata aktivnih u turizmu i poljoprivredno-prehrambenom sektoru.   Adria Incubator u BiH je izradđen sa ciljem da pruži dodatnu poslovnu podršku MSP-ima u Bosni i Hercegovini. Njegove usluge su povezane sa  Adriaincubator.eu 

Radi se o virtuelnom alatu koji za cilj ima širenje nove kulture inovacija kroz ponuđene instrumente i informacije neophodne za jadranske poslovne subjekte i područja u momentu pokretanja inovacionih procesa u turizmu u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.